Sorrejat

Sorrejat de peces i materials fins a unes dimensions de 1000*600*600 amb els acabats desitjats pels nostres clients. Estem especialitzats en el sorreig de tot tipus de materials: ferro, inoxidable, llautó, coure, alumini i acer corten. A través del procés de sorrejat o granallat amb suports metàl·lics s’aconsegueix un decapat idoni per a l’adherència dels diferents processos de pintat. Molt utilitzat en carrosseries pel decapat de la pintura o eliminar el rovellat de la superfície. El sorrejat o doll de sorra també és utilitzat per l’acceleració de l’oxidació amb l’acer corten. Depenent de l’abrasiu, la granulometria i la pressió projectat tenim acabats de rugositat ben diferents. D’aquesta manera podem deixar acabats setinats llisos o tenir un relleu rugós. Es pot netejar o sorrejar qualsevol tipus d’element metàl·lic: reixes, portes, elements ornamentals, en restauracions de motos o cotxes, maquinària industrial o agrícola, grues contenidors.