Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Li donem la benvinguda al web corporatiu i us convidem a conèixer aquests termes abans que faciliti les seves dades personals en ella.

Menors d'edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de donar-nos cap tipus de dades personals.

Alguns principis que ha de conèixer

A Tallers Esteve SA és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquest web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que ens requereixi.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compte amb la seva autorització expressa.

Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, pel que li aconsellem com a usuari que la visiti periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a què s'acull aquesta web

Tallers Esteve SA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals

Nom comercial: Tallers Esteve SA

NIF / CIF: A58559543

Direcció: EDUARD TOLDRA, 44-46 – 08800 Vilanova i la Geltrú

Correu electrònic: info@talleres-esteve.com

Activitat: Caldereria, Manteniment Industrial, Fabricació d’utillatges i Mecanitzats

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis del web rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Tallers Esteve SA procedeixen de:

 • Formulari de contacte del web talleres-esteve.com
 • Curriculum Vitae
 • Formulari de sol·licitud de servei a botiga

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Tallers Esteve SA estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
 • Rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s'escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Tallers Esteve SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat d'aquestes dades. De la mateixa manera, podrà rebutjar que les seves dades siguin tractades de forma automàtica per a la creació de perfils.

Els interessats així mateix tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Vostè podrà exercir els drets per correu electrònic a silvia@talleres-esteve.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per posar-se en contacte amb nosaltres, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Tallers Esteve SA. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Tallers Esteve SA només com es descriu en la present Política de Privacitat.

A Tallers Esteve SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap:

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email i telèfon per respondre als requeriments dels usuaris del web www.talleres-esteve.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L'informem que les dades que ens faciliti estaran ubicats en els servidors de Cyberneticos Hosting SL (proveïdor de hosting de Tallers Esteve SA) dins de la UE.
 • Curriculum Vitae: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email, telèfon, dades acadèmiques i altres dades necessàries per avaluar els seus coneixements i amb la finalitat de formar part en els processos de selecció de personal que es duguin a terme per la nostra part. Tallers Esteve SA tractarà les seves dades per analitzar el seu perfil amb la finalitat d'avaluar determinats aspectes personals d'una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d'aquesta persona física.
 • Formulari de sol·licitud de servei: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email, telèfon i altres dades personals per atendre les necessitats de cada usuari. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per dur a terme la seva sol·licitud i donar el servei requerit. L'informem que les dades que ens faciliti estaran ubicats en els servidors de Cyberneticos Hosting SL (proveïdor de hosting de Tallers Esteve SA) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a la nostra empresa a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que oferim.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la Política de Cookies.

Tallers Esteve SA, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal a tercers, sense el consentiment previ, que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li sol·licita expressament. A més, l'oferta prospectiva de productes i serveis pot estar basada en l'execució d'un contracte signat per ambdues parts.

Per contactar amb nosaltres es requereix el consentiment d'aquesta Política de Privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • No se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamació.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, Tallers Esteve SA, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent al compliment dels drets que preservem a l'empresa.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: Cyberneticos Hosting S.L., amb domicili en Carrer Varadero 3 PL 1 Parc Industrial "El Palmar" El Port de Santa Maria Cadis, 11500 Cadis Espanya. Més informació a https://www.cyberneticos.com/ Cyberneticos Hosting S.L .., tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting Tallers Esteve SA.

Plataforma web: WordPress.org, més informació a https://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a Tallers Esteve SA.

Secret i seguretat de les dades

Tallers Esteve SA es compromet a l'ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Tallers Esteve SA no pot garantir l'absoluta impugnabilitat de la xarxa d'Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remeti, exonerant a Tallers Esteve SA de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en les diferents formes de contacte.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Tallers Esteve SA en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Canvis en la política de privacitat

Tallers Esteve SA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, Tallers Esteve SA no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de contacte, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Tallers Esteve SA es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Document revisat el 14/01/2019