Política d’us

AVÍS LEGAL

En aquest espai, l'USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Condicions generals d'ús

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de talleres-esteve.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, talleres-esteve.com ( "Usuari") accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal talleres-esteve.com.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Tallers Esteve SA. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris

En la utilització del web, talleres-esteve.com, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de talleres-esteve.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (talleres-esteve.com) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant talleres-esteve.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a talleres-esteve.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Talleres Esteve SA, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i talleres-esteve.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Reclamacions

Tallers Esteve SA informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients. L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant un full de reclamació o enviant un correu electrònic a info@talleres-esteve.com indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació. L'usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@talleres-esteve.com, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació:

 • El servei / producte:
 • Adquirit el dia:
 • Nom de l'usuari:
 • Domicili de l'usuari:
 • Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):
 • Data:
 • Motiu de la reclamació:
 • Plataforma de resolució de conflictes

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de talleres-esteve.com. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Tallers Esteve SA. L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets de autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a talleres-esteve.com indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

Enllaços externs

Les pàgines del web talleres-esteve.com, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. talleres-esteve.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços. Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc, pàgines, promocions, programes d'afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s'identifica l'usuari. La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'afiliat. L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al portal talleres-esteve.com haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de talleres-esteve.com. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre talleres-esteve.com i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de talleres-esteve.com dels seus continguts o serveis

Exclusió de garanties i responsabilitats

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre talleres-esteve.com amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Vilanova i la Geltrú.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal talleres-esteve.com, si us plau dirigiu-vos a info@talleres-esteve.com.

L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 14.01.2019

De part de l'equip que formem Tallers Esteve SA li agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.