Certificació ISO 9001:2015

El passat dia 15 de Juliol, Tallers Esteve va rebre definitivament la certificació de la ISO 9001: 2015.

TALLERS ESTEVE manifesta obertament la seva intenció d'oferir uns serveis competitius a tots els seus clients; per aquest motiu, ha implantat un sistema de gestió de qualitat en el si de l'organització, el principal objectiu és aconseguir la satisfacció esperada pels clients, a través d'uns processos establerts i fonamentats en un procés de millora contínua.

El sistema de gestió de qualitat de TALLERS ESTEVE està dissenyat de manera que els serveis que presta l'organització de Manteniment Industrial, caldereria, fabricació d'utillatges i mecanitzat, es duguin a terme correctament i de manera eficient, emprant els mitjans adequats per a això i de manera que s'assoleixin els màxims resultats segons marca la norma ISO 9001:

sello auditoria ICDQ

certificació ISO 9001:2015

Comments are closed.